Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępości

Czcionka:

Gminna Biblioteka Publiczna w Rajczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.rajcza.naszabiblioteka.com

Data publikacji strony internetowej:

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-26

 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Storna internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych lub niedosłyszących.
  • Formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet.
  • Część zdjęć nie jest jeszcze podpisana.
  • Mapa placówek medycznych nie jest dostępna.

 

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-26

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Magdaleną Fijak, e-mail: biblioteka.rajcza@interia.pl. Kontaktować można się również telefonicznie dzwoniąc pod numer (033) 864-32-45, adres korespondencyjny: Gminna Biblioteka Publiczna w Rajczy ul. Rynek 2a 34-370 Rajcza. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY ODWOŁAWCZEJ

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji,wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Dojście do budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Rajczy znajduje się od strony parkingu. Wejście główne przez stopień bez podjazdu dla wózków, następnie przez schody wewnętrzne również bez podjazdu dla wózków. Dojazd do budynku od ulicy Rynek.

Klatka schodowa prowadzi do następujących pomieszczeń Biblioteki: dział gromadzenia i opracowania połączony z magazynem, wypożyczalnia, z której przechodzi się do czytelni lub Oddziału dla Dzieci.

W budynku brak windy, pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Brak oznaczeń w alfabecie Braille'a, brak oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących.

Brak toalet dla czytelników.

Parking przed Biblioteką nie posiada oznaczonych miejsc parkingowych (brak oznaczenia miejsca dla osoby niepełnosprawnej).

Osoba niepełnosprawna może wejść do budynku z psem asystującym pod warunkiem wyposażenia psa w uprząż oraz posiadania certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego oraz zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Za ewentualne szkody wyrządzone przez psa asystującego odpowiedzialność ponosi osoba niepełnosprawna.

W Bibliotece nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego na miejscu ani online.

 

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Grudzień 2023
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny